Who is tennis player

UGOVOR DOLŽNIKA

primarno

redno (rok 8 dni)

delno suspenzivno

nedevolutivno,

dvostransko

pravno sredstvo

    Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi

                            53. člen

          (Ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo)

Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko

dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija samo odločitev o

stroških.

Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti

dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze, sicer se

ugovor šteje kot neutemeljen.

Za neobrazložen ugovor ne velja določba 57. člena tega zakona.

                            54. člen

                          (Pristojnost)

O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, če zakon

ne določa drugače.