Tennis court dimensions

UGOVOR KOT IZREDNO PRAVNO SREDSTVO

                           56. člen

                     (Ugovor po izteku roka)

Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, in

je nastopilo po izvršljivosti odločbe oziroma po sklenitvi

poravnave, lahko dolžnik vloži tudi po pravnomočnosti sklepa o

izvršbi, vse do konca izvršilnega postopka, če ga brez svoje

krivde ni mogel uveljavljati v ugovoru zoper sklep o izvršbi.

Dolžnik je dolžan v takem ugovoru navesti vse razloge, ki jih

lahko uveljavi v času vložitve. Sodišče zavrže kasnejši ugovor,

če temelji na razlogih, ki bi jih dolžnik lahko uveljavil v

prejšnjem ugovoru.

UGOVOR NOVEGA DOLŽNIKA

ZIZ-C

                           56a. člen

                    (Ugovor novega dolžnika)

Dolžnik iz četrtega odstavka 24. člena tega zakona lahko

izpodbija sklep o izvršbi z ugovorom iz razloga po 12. točki

prvega odstavka 55. člena tega zakona.

Člen 24/4:

Če pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga za izvršbo,

se pod pogoji iz prejšnjega odstavka izvršba nadaljuje

zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti v tistem stanju, v

katerem je, ko vstopi vanjo.

ZIZ-C: nov peti odstavek

Sodišče dolžniku iz prejšnjega odstavka vroči sklep o izvršbi