Tennis clothes

4. Delovanje zrcalno-refleksnega iskala z motnim steklom in peterosmerno prizmo.

Uporablja se pri zrcalno refleksnih fotoaparatih malega formata z izmenljivimi objektivi. Zrcalno sliko se v prizmi pravilno obrne in dvigne v očesno višino. Konstrukcija iskala je podobna kot pri iskalu z

motnim steklom, le da imamo nad motnim steklom vgrajeno peterosmerno prizmo. Slaba stran tega iskala je, da pri daljših časih osvetlitve ne moremo med osvetlitvijo opazovati motiva, ker se pri ekspoziciji zrcalo pomakne navzgor, da napravi žarkom prosto pot do negativa.

5. Na kakšne načine merimo s svetlomeri?

Poznamo integralno, sredinsko in točkovno merjenje.

7. Valovna področja, ki jih ne zaznamo z vidom!

Pod 400 in nad 750 nm.