• Disadvantages of using a small headed tennis racket
  • Where to purchase tennis racket
  • What kind of tennis racket makes one a good tennis player
  • Choosing the advantageous tennis racket head size is crucial.
  • What its tennis elbow?

Tennis shop

17. Pankromatska emulzija! Je občutljiva za celotni vidni spekter, le delno se ji zmanjša občutljivost za zeleno barvo. Splošna občutljivost je višja ko 17 DIN. Občutljivi materiali imajo večja zrna in mehkejšo gradacijo, manj občutljivi pa normalna zrna ter briljantno gradacijo. 18. Kaj so snemalni filtri? Snemalni filtri so ravno in vzporedno brušena, okrogla ali četverokotna obarvana stekla, ki jih privijemo na objektiv. Vsak barvni filter sebi enako barvo prepušča…

Read More >>

Tennis shoes

14. Opiši 35 mm fotoaparat z zrcalno refleksnim iskalom. Take fotoaparate polnimo s 35-mm perforiranim filmom, format negativa pa znaša 24 x 34 mm. Objektivi so izmenljivi, medtem ko je svetlomer vgrajen. Nekateri imajo že vse avtomatizirano in vanje le vstavimo film, nastavimo občutljivost, razdaljo in pritisnemo na sprožilec, medtem ko fotoaparat sam nastavi ustrezno kombinacijo časa osvetlitve in odprtosti zaslonke ter sproti previja film. Najpomembnejša sta iskalo in zavesni…

Read More >>

Tennis equipment

9. Razklon svetlobe skozi prizmo po vrstnem redu, barve v nanometrih! Vijoličasta (393 – 420 nm), temno modra (420 – 450 nm), svetlo modra (450 – 490 nm), zelena (490 – 540 nm), rumena (540 – 590 nm), oranžna (590 – 650 nm) in rdeča (650 – 759 nm). 11. Od česa je odvisna velikost slike? Velikost je odvisna od predmetne razdalje, od velikosti predmeta (večji je predmet, večja je…

Read More >>

Tennis clothes

4. Delovanje zrcalno-refleksnega iskala z motnim steklom in peterosmerno prizmo. Uporablja se pri zrcalno refleksnih fotoaparatih malega formata z izmenljivimi objektivi. Zrcalno sliko se v prizmi pravilno obrne in dvigne v očesno višino. Konstrukcija iskala je podobna kot pri iskalu z motnim steklom, le da imamo nad motnim steklom vgrajeno peterosmerno prizmo. Slaba stran tega iskala je, da pri daljših časih osvetlitve ne moremo med osvetlitvijo opazovati motiva, ker se…

Read More >>

Tennis court size

1. Princip delovanja camere obscuro! Prvotno zatemnjena soba z luknjico, skozi katero je svetloba risala obrnjeno sliko predmetov na nasprotni steni. Pozneje je bila to škatlica z luknjico namesto objektiva. Skozi stoletja so jo uporabljali kot pripomoček pri risanju, šele odkritje svetločutnih snovi je omogočilo razvoj fotografije. 2. Bistvene značilnosti postopka pri nastanku kalotipije in ferotipije! Kalotipijo je patentiral Fox Talbot, gre pa za premazovanje papirja z raztopino srebrovega nitrata…

Read More >>

Tennis court dimensions

UGOVOR KOT IZREDNO PRAVNO SREDSTVO                            56. člen                      (Ugovor po izteku roka) Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, in je nastopilo po izvršljivosti odločbe oziroma po sklenitvi poravnave, lahko dolžnik vloži tudi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, vse do konca izvršilnega postopka, če ga brez svoje krivde ni mogel uveljavljati v ugovoru zoper sklep o izvršbi. Dolžnik je dolžan v takem ugovoru navesti vse…

Read More >>

New tennis bracelet

RAZLOGI ZA UGOVOR                            55. člen                        (Razlogi za ugovor) Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, ki preprečujejo izvršbo, zlasti pa: 1. če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno; 2. če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, ni izvršilni naslov ali verodostojna listina; 3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, še ni izvršljiva; 4….

Read More >>

Who is tennis player

UGOVOR DOLŽNIKA primarno redno (rok 8 dni) delno suspenzivno nedevolutivno, dvostransko pravno sredstvo     Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi                             53. člen           (Ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo) Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija samo odločitev o stroških. Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze, sicer…

Read More >>

More about tennis academy

PRAVNA SREDSTVA                                                9. člen                                          (Pravna sredstva) Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, razen če zakon določa drugače. Pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi, s katerim je predlogu ugodeno, je ugovor. Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od vročitve sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače določeno. Pritožba se vroči v odgovor nasprotni stranki, če je vložena zoper sklep iz…

Read More >>